Rank Tên sàn Năm thành lập Số tiền tối thiểu Spread từ Phí hoa hồng Đòn bẩy
#1 Sàn Exness 2008 10$ 0.0 Pip 3.5$/lot 1: Không giới hạn Xem trang Đánh giá
#2 Sàn XM 2009 5$ 0.6 Pip 0 1:1000 Xem trang Đánh giá
#3 Sàn FxPro 2006 1000$ 0.0 Pip 0 1:200 Xem trang Đánh giá
#4 Sàn IC Markets 2007 200$ 0.0 Pip 3.5$/lot 1:500 Xem trang Đánh giá
#5 Sàn Forex4you 2007 0$ 0.1 Pip 10$/lot 1:2000 Xem trang Đánh giá

ĐƯỢC QUAN TÂM

KIẾN THỨC

Xem tất cả >>